Werkwijze

Na een ongeval met persoonlijk letsel komt er veel op u af. Vanzelfsprekend heeft u vragen over wat er wanneer geregeld moet worden, over de gevolgen van het opgelopen letsel voor uw gezondheid, over verantwoordelijkheid en schadevergoeding. Wij willen u daarom graag inzicht geven in onze werkwijze. Zodat u weet wat u van ons kunt verwachten.

Stap 1 Persoonlijk en vrijblijvend advies

Neem bij letselschade eerst zo snel als mogelijk contact op met Avilet. Wij luisteren naar uw verhaal, stellen vragen en kunnen in dit eerste gesprek al duidelijkheid geven over uw positie, uw rechten en de stappen die we kunnen ondernemen.

Stap 2 Inventarisatie

Avilet gaat als uw belangenbehartiger grondig te werk. Wij bespreken met u de toedracht, het verband tussen uw klachten en het ongeval, de eventuele gevolgen van de schade m.b.t. arbeidsongeschiktheid en natuurlijk ook de (financiële) impact van deze gebeurtenis op uw leven.

Stap 3 Aansprakelijk stellen

Namens u stelt Avilet de verzekeraar van de schadeveroorzaker aansprakelijk. Wij houden u op de hoogte van de voortgang in dit proces. Is de aansprakelijkheid erkend, dan vraagt Avilet een voorschot op de schadevergoeding. Hiermee kunt u de tot dan vastgestelde onkosten opvangen.

Stap 4 Als het langer duurt…

Het kan soms zomaar maanden tot enkele jaren duren voordat u helemaal bent genezen. Tijdens uw genezingsproces houden we contact met elkaar. U houdt ons op de hoogte van ontwikkelingen. Bijvoorbeeld over medische kosten of het optreden van verlies van verdienvermogen. Daar gaan wij dan mee aan de slag.

Stap 5 Zorgvuldige afwikkeling

Aan het eind van uw herstelperiode zorgt Avilet voor een zorgvuldige afwikkeling van het traject. Wij stellen in overleg met u de in zijn geheel door u geleden letselschade vast en zullen met de tegenpartij onderhandelen over de aan u uit te keren resterende schade.

Menu