Kosten

Wij zullen u vanaf het begin duidelijkheid verschaffen over de kosten van onze dienstverlening.

Als u na een ongeval met persoonlijk letsel contact met ons opneemt kunnen we u vrijblijvend advies geven over het mogelijke traject en een indicatie geven van de kosten.

Als de schadeveroorzaker aansprakelijk is voor het ontstaan van uw letsel, zal deze naar redelijkheid ook de buitengerechtelijke kosten van Avilet moeten vergoeden. Dit zijn o.a. kosten die nodig zijn om de letselschade en de aansprakelijkheid te kunnen vaststellen. De kosten kunnen deels door uzelf gedragen moeten worden indien deze qua omvang niet voldoen aan het redelijkheidscriterium.

Bent u zelf (deels) schuldig of is het onduidelijk of uw klachten verband houden met het ongeval? In dat geval zullen wij vooraf met u afspraken maken.

Menu