Rob Mineur

“In 1975 besloot ik om van rechtshulp aan slachtoffers mijn beroep te maken. Bij verschillende organisaties heb ik sindsdien de belangen van slachtoffers behartigd. Letselschade regelen is mijn passie. Enthousiasme, empathie en betrokkenheid zijn mijn steunpilaren.”

In de jaren 70 zag ik als schadecorrespondent bij een toonaangevende verzekeraar hoe met slachtoffers met letselschade werd omgegaan. In die tijd werden slachtoffers nog zelden door belangenbehartigers bijgestaan. Ik trok mij dat aan en besloot om mij hierop te gaan richten.

Ik heb daar handen en voeten aan gegeven door in 1975 voor de Nederlandse Scheepvaart Unie de behandeling van ongevallenclaims van personeelsleden te verzorgen. Ik verkaste in 1978 naar het Bureau Schadeafwikkeling van het Ministerie van Financiën waar ik loon- en letselschade verhaalde en waar ik proceservaring opdeed. In 1981 ben ik als letselschaderegelaar bij de Rechtskundige Dienst van de FNV aan de slag gegaan. Hier behartigde ik in en buiten rechte de belangen van FNV vakbondsleden, die letselschade opliepen bij o.a. verkeersongelukken en bedrijfsongevallen.

In 1990 ging ik werken als Hoofd Afdeling Letsel bij de SRK Rechtsbijstand. Ik gaf leiding aan de binnen- en de buitendienst en adviseerde daar andere afdelingen o.a. in geschillen met arbeidsongeschiktheidsverzekeraars. Tevens heb ik daar een letselschade-opleiding ontwikkeld waardoor SRK de status opleidingsinstituut verwierf. Vanaf 1998 heb ik mij bij een advocatenkantoor als senior Letselschade Expert / NMI Mediator verder kunnen specialiseren. Ik heb mij in die rol ook verder bekwaamd in de vaardigheden van een mediator.

Vanaf 2008 ben ik gestart als zelfstandig franchisenemer. Ik behartigde de belangen voor personen met letselschade. Sinds 1 oktober zet ik dit voort onder de handelsnaam Avilet Personenschade. Ook hier wil ik mij inzetten voor de belangenbehartiging van slachtoffers van letselschade.

Ik ben sinds april 2018 weduwnaar van Bea met wie ik twee kinderen kreeg, Jeroen en Eefje. In mijn vrije tijd ben ik met regelmaat aan het wandelen, ik squash minstens 1 keer per week, ga met de kleinkinderen op stap( 5 zonen van dochter Eefje), lees literair proza of poëzie, bezoek vrienden, maak tekeningen of schilderijen en laat regelmatig mijn hond Frodo uit.

Lid het NIS, van de NMv en van de Raad van Aangeslotenen van de WAA

Menu